จัดตาม Rating และ Vote มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป
  10 อันดับสูงสุด 10 อันดับต่ำสุด  
เรียงตามคะแนน     เรียงตาม votes
อันดับ เรื่อง เฉลี่ย votes
1 อาการไม่สบายขณะมีรอบเดือ... 3.2 5
2 มาทำตัวให้เซ็กซี่แบบธรรม... 4 5
3 อาการของคนที่ติดเชื้อหนอ... 4 5
4 ปัญหาของการมีช่องคลอดแห้... 3.8 5
5 โลนและการรักษา 3.6 5
6 จะปฏิเสธเขายังไงดี 4 5
7 กามารมณ์ 3.8 5
8 เรื่องเพศในชายมีอายุ 2.6 5
9 สุดทนกับกลิ่นตัว 3.6 5
10 BABY FACE 3.8 5